libeco
Versionfrancaise
English version
Deutsche Version
spaanse versie
Assenede : carnaval

De gemeente Assenede kent een decennialange carnavalstraditie. Hoogtepunt was het carnaval van 16 februari 1958 : jaar van de wereldtentoonstelling te BRUSSEL .
De carnavalstoet van 1958 was ontworpen door de bekende Vlaamse stoetenbouwer Frans Van Immerseel. De stoet kende een internationale weerklank met vele duizenden bezoekers.
In 2018 is dit 60 jaar geleden.
Ook in 1959 ging dezelfde stoet uit.
VZW HALLEKIN stelt voor om van zodra de meeste  tekeningen voor “Het Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer” gereed zijn een carnavalsstoet te bouwen rond het thema “750 jaar Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede”. Daarbij zouden de belangrijkste tekeningen van het “Tapijt van Assenede” kunnen gematerialiseerd worden in meerdere carnavalswagens. Daartoe kan samenwerking gezocht worden met meerdere binnenlandse en buitenlandse carnavalsverenigingen.
Immers het oorspronkelijke Franse verhaal “
Floire et Blancheflor”  werd omgedicht in twaalf Europese talen : Middelnederlands, Duits, Engels, Noors, Zweeds, Deens, IJslands, Spaans, Italiaans, Grieks, Tsjechisch, en Jiddisch.
De promotie van dit literair erfgoed gebeurt tot op heden via : (1°) de Davidsfondspublicatie “ Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap Vlaanderen in de dertiende eeuw” gerealiseerd onder leiding van Professor em. Dr. J. Janssens, en (2°) ons genoemd wandtapijtproject. Voor de ‘niet-lezers’ en de ‘niet-museumbezoekers’ kan een carnavalsproject hieromtrent ook een cultureel-pedagogisch vehikel zijn om dit literair erfgoed beter te leren kennen.
Een van de carnavalsreuzen te Assenede is de reus DIEDERIK, verwijzend naar onze 13°-eeuwse dichter Diederic van Assenede. Vzw HALLEKIN stelt alvast voor om ondertussen twee nieuwe reuzen te maken : FLORIS en BLANCEFLOER, en dit op basis van de tekeningen voor het wandtapijt van de hand van tekenaar Peter Audenaert ( zie: STAND VAN DE BORDUURWERKEN op deze website) .
Reeds bij de voorstelling van ons project op 5 mei 2014 (supra) werd dit gedachtengoed door Trees Van Eykeren naar voor gebracht.