libeco
Versionfrancaise
English version
Deutsche Version
spaanse versie
1. Jubileumpublicatie “Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het Vlaanderen van de dertiende eeuw”, uitgave Davidsfonds oktober 2015, 256 blz.

Prof. em. Dr. Jozef Janssens, specialist middeleeuwse letterkunde, plaatst het prachtig liefdesverhaal van Floris en Blancefloer in een breder historisch kader : de opkomst van de volkstalige letterkunde, de verschillende liefdesconcepten in liederen en romans, de invloed van de kruistochten, de kennis van de Oriënt in de middeleeuwen, de rol van clerici en mecenassen in de hoofse cultuur en de betekenis van handschriften. De auteur van 750 jaar geleden, Diederic van Assenede, komt herkenbaar in beeld. Het boek is bedoeld voor een breed en geïnteresseerd publiek. Het boek fungeert mede als basis voor de andere deelprojecten van het totaalproject 2014-2018.

2. Wandtapijtproject “Het tapijt van Assenede.
Het tapijt van Floris ende Blancefloer”

Schilderijen, tekeningen, wandtapijten, borduurwerken waren in de vorige eeuwen belangrijke informatiedragers voor de doorgaans ongeletterde bevolking. Vanaf de 14° eeuw waren bv de Vlaamse wandtapijten zeer bekend.
Het liefdesverhaal van Floris ende Blancefloer werd opgedeeld in een 85-tal verhaalstaferelen; deze worden eerst getekend op een linnen doek (geschonken door de grootste Vlaamse linnenweverij LIBECO) en daarna met gekleurde wol geborduurd. Het wandtapijt zal een lengte hebben van bijna 100 meter en een hoogte van 90 cm. Vlaanderen was al van in de middeleeuwen bekend voor zijn wol, vlas en linnen. Borduursters uit 13 landen worden uitgenodigd om mee te borduren. Streefdatum : 2018.

3. Assenede; voorstel deelproject ‘carnaval’

Het dorp Assenede heeft een jarenlange carnavalstraditie. In 1958 (jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel) organiseerde de bekende Vlaamse stoetenbouwer Frans Van Immerseel in Assenede een grote carnavalstoet, met vele duizenden bezoekers; straks 60 jaar geleden. Van zodra de meeste van de 85 tekeningen voor “Het Tapijt van Assenede” beschikbaar zijn, zal aan de Asseneedse gemeentelijke feestcommissie voorgesteld worden een carnavalstoet uit te bouwen rond het thema : “750 Jaar Floris ende Blancefloer”.
Bedoeling is dit eeuwenoude Vlaamse literaire erfgoed via woord (voornoemd boek) en beeld (wandtapijt en stoet) beter bekend te maken bij de Nederlandstalige cultuurgemeenschap van vandaag.

4. Ik wil het eens horen vertellen

Scholen, verenigingen, bedrijven, enz... die graag een mondelinge toelichting horen omtrent dit vroegste Vlaamse literaire erfgoed ‘Vlaanderen en de Vlaamse literatuur in de 13° eeuw’ kunnen daartoe beroep doen op Prof em. Dr. Jozef Janssens.
VZW HALLEKIN gaat graag in op uitnodigingen om toelichting te komen geven over het wandtapijtproject. Reeds geborduurde tapijttaferelen worden meegebracht.
Contact : Tel.: 00 32 (0)9 344 44 44; hallekin@telenet.be.

Midden de dertiende eeuw, zo’n 750 jaar geleden, dichtte de grafelijke ‘clericus’ Dirkin van Hasnede (Diederic van Assenede) - werkzaam als o.a. belastingontvanger bij het Graafschap Vlaanderen - een 3 974 verzen tellend liefdesverhaal in zijn moedertaal (het Diets) : “Floris ende Blancefloer”.
De verhaalstof voor dit Vlaamse/Middelnederlandse liefdesgedicht is afkomstig van het 12°-eeuwse Franse liefdesverhaal “Floire et Blancheflor”.
Diederic’s gedicht behoort tot de vroegste Vlaamse literatuur. “
Floris ende Blancefloer is een mooie bloem te midden van een volop bloeiende tuin “ van de a.h.w. exploderende Middelnederlandse letterkunde van de dertiende eeuw, volgens de Vlaamse literatuurhistoricus Professor em. Dr. Jozef Janssens.
De Asseneedse erfgoedkring VZW HALLEKIN stuurt vandaag een
sociaal-cultureel project aan :
“750 Jaar Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede 2014-2018”. Assenede is op heden een landelijk dorp in het noorden van Oost-Vlaanderen (in het ‘Meetjesland’), en gelegen aan de Zeeuwse grens.

Het cultureel pedagogisch project 2014-2018 “750 jaar Floris ende Blancefloer en Diederic van Assenede” omvat meerdere luiken


STAND VAN DE BORDUURWERKEN


VERSLAG BEZOEK KONINGIN PAOLA